Hvorfor PAFSS KitchenGuard®

Brand ved industrikøkkenudstyr kan opstå af flere årsager, eksempelvis defekt eller skadet varmregulering, udstyr uden opsyn, brændere, som overopheder, eller fedt- og støvrester tæt på varme flader.
Da brande i køkkener kommer hurtigt ud af kontrol (fx brande forårsaget af fedt selvantænder ved mere end 350°C) er Jactone PAFSS KitchenGuard specifikt designet til at beskytte køkkenudstyr i overensstemmelse med LPS 1223
(Loss Prevention Standard – ”Betingelser og testprocedurer for LPCB certificering af fastmonterede brandslukningssystemer for køkkenudstyr”).

 • Unikke egenskaber                                                                                  
  • Innovativ teknologi
  • Kompakte ventiler
  • Integreret funktioner
   • Isolerende ventiler
   • Reed-kontakter, som overvåger ventilerne
  • Systemovervågning
   • Lavtryk
   • Bekræftelse af udløsning
  • Minimeret risiko for skade og læk

 

 • Fordelagtige egenskaber
  • Automatisk eller manuelt udløsning.
  • Enkelt installation og vedligeholdelse.
  • De højeste kvalitets ventiler og trykbeholdere, med det rigtige indhold til området, de beskytter.
  • Lineært varme- og ildsensorer muliggør et ubegrænset antal sensorer.
  • Fungerer helt uafhængigt af bygningens eller opdager farer og virker på trods af strømafbrydelse.
  • Overvågnings-systemets bøjelige rør gør, at de kan monteres der, hvor faren er.
  • Disse er ikke påvirket af snavs, støv snask eller olie.
  • Alle rør til brandslukning er udført i rustfrit stål – væsentligt i fugtige miljøer.
  • Pålidelige overvågningsrør er let at montere og modstandsdygtige overfor rystelser så de forbliver tætte.

Hvordan virker det?

Almindeligvis er der et undertryk i overvågningsrørene. Men hvis der opstår for meget varm eller ild, går der hul i røret. Denne utæthed åbner ventilen til brandsluknings-udstyret, og brandslukning går i gang. PAFSS KitchenGuard systemer kan også igangsættes manuelt, eller evt.ved en solenoid (tilkøb).

Brandslukningsmiddel

PAFSS KitchenGuard bruger en kemisk væske, som er mere end 99% biologisk nedbrydelig, og er derfor ufarlig. Den kan også bruges som rengøringsmiddel, da den har fremragende rengørings- og fedtopløsningsegenskaber. Midlet omdanner desuden fedt til en sæbelignende væske, som kvæler ilden og nedkøler området og forhindrer derved, at ilden selvantænder igen.

Priser:

Kontakt os for pris. Der er mulighed for både køb og leje.