I uge 21 deltog SG BRAND i en temauge om Brand & Redning på Valhøj Skole i Rødovre. 140 elever var igennem et forløb hvor de lærte om brugen af ildslukkere m.m..